Usikkerhed

Usikkerhed

Hverdagsusikkerhed er en almindelig følelse hos rigtig mange mennesker. Usikkerheden kan variere fra at føle sig lettere nervøs i bestemte situationer, til hele tiden at være bange for ikke at slå til. Mange mennesker lever med en grundlæggende usikkerhed hver dag, uden at være bevidst om det.

Usikkerhed er et negativt socialt arv og mønster eller blokering, som er udviklet i barndommen og op gennem opvæksten. Det kan være et mønster man har arvet fra en eller begge sine forældre, eller en blokering, som er opstået på baggrund af de oplevelser, man har haft gennem sit liv.

Usikkerhed kan vise sig på mange måder. Måske har du oplevet at:

 • have svært ved at træffe beslutninger, fordi du er usikker på den rigtige løsning.
 • søge andres bekræftelse, inden du kaster dig ud i noget nyt.
 • blive genert.
 • være i tvivl om du er god nok i andres øjne.
 • have svært ved at tro på dig selv og stole på dine egne evner.
 • tvivle på din egen intuition i forskellige situationer.
 • være vægelsindet og veje for og imod længe.
 • lade dig styre af andres holdninger, meninger og beslutninger.
 • tvivle på om du gør, siger, tænker og mener det rigtige.
 • blive overmandet af tankemylder.
 • anskue situationer med modløshed og være opgivende på forhånd.

Usikkerheden bremser dig i at udleve dit fulde potentiale som menneske og sætter en begrænsning for, hvordan du agerer blandt andre mennesker, i dine relationer, når du skal løse en opgave samt afholder dig fra en masse spændende oplevelser i livet.

Hvis du er særligt sensitiv og lever med hverdagsusikkerhed, vil du også opleve at blive overmandet af tankemylder fra tid til anden. Tankemylder er en invaliderende tilstand, hvor et hav af ukontrollerbare tanker overtager sindet og lader personen ude af stand til at træffe velovervejede, fornuftige og rationelle beslutninger. Tankemylderet består som regel af negative tanker eller angst-tanker og viser sig som usammenhængende tankeimpulser, der kører i ring.

Intet menneske er født med usikkerhed som en del af personligheden. Det er en tillært egenskab, som børn tager med sig fra sine forældre, fra miljøet og kulturen, hvis de ikke bliver støttet i at udvikle et stærkt og sundt selvværd. Særligt hvis forældrene ikke opmuntrer barnet tilstrækkeligt, men kun kritiserer, når det fejler. Hvis forældrene negligerer eller nedgør barnets opfattelser og indskydelser. Eller hvis de kræver en anderledes adfærd fra barnet, end hvad de selv udviser.

Ydermere forstærkes usikkerheden, hvis én eller begge forældre udviser usikkerhed. På den måde ser barnet, hvordan deres primære voksenpersoner håndterer forskellige udfordringer i livet, og vil automatisk adoptere disse handlemønstre. Usikkerheden er altså et mønster og en blokering man danner i barndommen og som forstærkes gennem oplevelser, som bekræfter og fortykker følelsen.

Når du bliver bevidst om roden til din usikkerhed og finder ind til årsagen for, hvorfor den er opstået, kan du arbejde målrettet med at gøre dig fri af mønstret og blokeringen. Når du ved hvorfra usikkerheden stammer og hvilke situationer, der har forstærket følelsen, kan du bevidst skabe nye sunde tanke- og handlemønstre og dermed styrke dit selvværd og den måde du agerer i verden.

Fik du læst

Jeg arvede pleasergenet fra min mor

Har du svært ved at sige fra? Vil du gerne tilpasse dig og forsøge at gøre alle tilfredse? Holder du dig tilbage fra at sige din mening? Lader du altid andre komme først? Undertrykker du dine følelser, fordi du mener, de ikke er vigtige? Eller fordi du mener, du...

Det bedste kompliment en leder kan få, er at være autentisk!

En autentisk leder har indgående kendskab til sig selv, sine værdier og sine tanke- og handlemønstre. En autentisk leder er bekendt med hvilken indflydelse vedkommende har på sine omgivelser og kan agere fordomsfrit i enhver situation. En autentisk leder udviser...

Bæredygtig, holistisk & autentisk ledelse

Tag vare på dine medarbejdere og de vil tage vare på din virksomhed!

Det nye arbejdsmarked kalder på ledere som, gennem en dyb personlig indsigt
og forankring i sig selv, tør gå forrest, sætte grænser og lede sine medarbejdere
med autenticitet, nærvær og medfølelse. I denne bog fortæller jeg
- gennem cases, illustrationer og let forståelige forklaringer - hvorfor det er
vigtigt at tage udgangspunkt i den negative sociale arv, hvis man vil skabe
intelligente og vedblivende forandringer i mennesker

Bæredygtig, holistisk og autentisk ledelse

Kevin Heumann

ÅRHUS:

Olof Palmes Allé 31a, 6.2
8200 Aarhus N

KØBENHAVN:

Store Kongensgade 65a
1264 København K

Tlf. 5195 8980
info@arketype.nu

Cvr. 20374047

Nyhedsbrev

Betingelser

Handelsbetingelser

WordPress Video Lightbox