Stress

Stress er helt naturlig og essentiel for vores overlevelse. Der er dog meget stor forskel på, om vi i en kortere periode er ekstra oppe at køre, når vi går til eksamen, kommer ud for pres på arbejdet eller på hjemmefronten eller om stressen er langvarig.

 

Stress bliver først problematisk, når vi ikke vender tilbage til vores normale afslappede tilstand, altså når stressen er langvarig, eller når der er sammenfald af mange begivenheder, der kan gi’ anledning til stress.

Undersøgelser viser, at særligt tre ting er afgørende for, om vi bliver ramt af langvarig stress. Store livsbegivenheder, høje krav og mangel på støtte.

Store livsbegivenheder kan omfatte en hård skilsmisse, dødsfald, kronisk sygdom eller en traumatiserende oplevelse, som fx krig, terror eller jordskælv.
Høje krav som man har svært ved selv at påvirke, særligt på arbejdspladsen eller når arbejde og privatliv flyder ud i et, er i høj grad medvirkende til, at så mange bliver ramt af stress i Danmark.
Sidst men ikke mindst er manglen på støtte fra familie, venner og omgangskreds med til at give stress, hvilket mange arbejdsløse også mærker.

Ud over disse påvirkninger, er nogle mennesker mere disponeret for stress end andre, hvilket bliver afspejlet i de negative arv og mønstre du har modtaget gennem livet.

Hyppigste kendetegn for stress:

 • Indre uro
  • Hovedpine
  • Hjertebanken
  • Mavesmerter
  • Nedsat sexualdrift
  • Vægttab
  • Manglende lyst
  • Træthed
  • Irritabilitet
  • Hukommelsesbesvær
  • Koncentrationsbesvær
  • Angst
  • Søvnløshed
  • Ubeslutsomhed
  • Øget brug af stimulanser
  • Nedsat præstationsevne

Vil du have ryddet op i de faktorer der udløser stress i dit liv, sætter jeg hos Arketype.nu ord på de arv og mønstre, som gør dig udsat for at få stress. Vi sætter ord på hvorfor du som individ har en indre uro og trigger mindset til at give slip på det.

Fik du læst

Jeg arvede pleasergenet fra min mor

Har du svært ved at sige fra? Vil du gerne tilpasse dig og forsøge at gøre alle tilfredse? Holder du dig tilbage fra at sige din mening? Lader du altid andre komme først? Undertrykker du dine følelser, fordi du mener, de ikke er vigtige? Eller fordi du mener, du...

Det bedste kompliment en leder kan få, er at være autentisk!

En autentisk leder har indgående kendskab til sig selv, sine værdier og sine tanke- og handlemønstre. En autentisk leder er bekendt med hvilken indflydelse vedkommende har på sine omgivelser og kan agere fordomsfrit i enhver situation. En autentisk leder udviser...

Bæredygtig, holistisk & autentisk ledelse

Tag vare på dine medarbejdere og de vil tage vare på din virksomhed!

Det nye arbejdsmarked kalder på ledere som, gennem en dyb personlig indsigt
og forankring i sig selv, tør gå forrest, sætte grænser og lede sine medarbejdere
med autenticitet, nærvær og medfølelse. I denne bog fortæller jeg
- gennem cases, illustrationer og let forståelige forklaringer - hvorfor det er
vigtigt at tage udgangspunkt i den negative sociale arv, hvis man vil skabe
intelligente og vedblivende forandringer i mennesker

Bæredygtig, holistisk og autentisk ledelse

Kevin Heumann

ÅRHUS:

Olof Palmes Allé 31a, 6.2
8200 Aarhus N

KØBENHAVN:

Store Kongensgade 65a
1264 København K

Tlf. 5195 8980
info@arketype.nu

Cvr. 20374047

Nyhedsbrev

Betingelser

Handelsbetingelser

WordPress Video Lightbox