Social arv og mønstre

I foredraget sætter Kevin fra Arketype.nu fokus på den sociale arv og de uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer, som kan spænde ben for dig langt op i voksenlivet.

 

Social arv er overtagelse af vores forældres, nærmeste omsorgspersoners, miljøets og kulturens holdninger, værdier, tanke- og handlemønstre. Selvom mange af os ikke er bevidst om det, kan vi arve personlighedstræk som usikkerhed, ængstelse, frygt, angst og stress fra vores forældre eller nære omgivelser. Personlighedstræk som kan gøre tilværelsen svær for dig, både i privat- og arbejdslivet

Formålet med foredraget er at du:

  • Får en forståelse for hvordan den negative sociale arv opstår.
  • Bliver klar over hvilke negative mønstre du kan arve.
  • Sætter gang i refleksionen over dine egne mønstre.
  • Bliver bevidst om, hvorfor du kan have svært ved at sige fra overfor mennesker, som overskrider dine grænser.
  • Bliver bevidst om, at du kan bryde med din negative sociale arv, uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer.

Kevin har gennem 20 år specialiseret sig i negativ social arv og deraf uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer, og hvilke negative effekter de kan have på voksenlivet. Når du oplever at livet er svært at leve, kan årsagen meget vel findes i din negative sociale arv.

Gennem foredraget forklarer Kevin hvordan dine uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer hænger sammen med din negative sociale arv, og hvordan du gør dig fri af din arv én gang for alle, så du kan leve et liv i balance med dig selv.

Kevin bruger sine mange års erfaring og store viden. Han supplerer med fortællinger fra det virkelige liv – fra sine egne erfaringer og cases fra klientsamtaler. Foredraget vil med garanti giver anledning til refleksion over din egen sociale arv og hvilke personlighedstræk du ubevidst har taget med dig fra barndommen. Og give dig tro på, at det er muligt at bryde med din negative sociale arv. Så du kan leve et liv, hvor du lytter til dig selv og handler derefter.

Fik du læst

Jeg arvede pleasergenet fra min mor

Har du svært ved at sige fra? Vil du gerne tilpasse dig og forsøge at gøre alle tilfredse? Holder du dig tilbage fra at sige din mening? Lader du altid andre komme først? Undertrykker du dine følelser, fordi du mener, de ikke er vigtige? Eller fordi du mener, du...

Det bedste kompliment en leder kan få, er at være autentisk!

En autentisk leder har indgående kendskab til sig selv, sine værdier og sine tanke- og handlemønstre. En autentisk leder er bekendt med hvilken indflydelse vedkommende har på sine omgivelser og kan agere fordomsfrit i enhver situation. En autentisk leder udviser...

Bæredygtig, holistisk & autentisk ledelse

Tag vare på dine medarbejdere og de vil tage vare på din virksomhed!

Det nye arbejdsmarked kalder på ledere som, gennem en dyb personlig indsigt
og forankring i sig selv, tør gå forrest, sætte grænser og lede sine medarbejdere
med autenticitet, nærvær og medfølelse. I denne bog fortæller jeg
- gennem cases, illustrationer og let forståelige forklaringer - hvorfor det er
vigtigt at tage udgangspunkt i den negative sociale arv, hvis man vil skabe
intelligente og vedblivende forandringer i mennesker

Bæredygtig, holistisk og autentisk ledelse

Kevin Heumann

ÅRHUS:

Olof Palmes Allé 31a, 6.2
8200 Aarhus N

KØBENHAVN:

Store Kongensgade 65a
1264 København K

Tlf. 5195 8980
info@arketype.nu

Cvr. 20374047

Nyhedsbrev

Betingelser

Handelsbetingelser

WordPress Video Lightbox