Skyggearbejde og negativ social arv

Personlig udvikling gennem skyggearbejde er blevet en udbredt og anerkendt metode til at opnå større indsigt i ubevidste og uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Skyggearbejdet bygger på en teoretisk og systematisk metode til at afdække de sider af dig selv, du ubevidst benægter og reagerer på, og som derfor skaber udfordringer i livet og i dine relationer. Formålet med skyggearbejdet er at lære at omfavne og acceptere skyggesiderne og de mindre bevidste sider af dig selv, for at skabe større harmoni og balance i livet. Måske kender du allerede lidt til skyggearbejdet!? Men er du bevidst om, at skyggearbejde og negativ social arv hænger uløseligt sammen?

Dine skygger tager afsæt i din negative sociale arv og viser sig nu-og-her som symptomer i form af mønstre og blokeringer i dine tanker, handlinger og relationer. Kongstanken ved skyggearbejdet er, at ved at lærer at forstå, erkende og acceptere dine skygger, i stedet for at fortrænge og benægte dem, bliver du et mere helt menneske. Skyggesiderne viser sig blandt andet, når du reagerer negativt på visse personer eller personlighedstræk. Personlighedstræk du tager afstand fra, findes i virkeligheden i dine ubevidste lag som skyggesider, du tidligt i livet har lært at fornægte.

Årsagen til at skyggen opstår, findes altså i din negative sociale arv. Hvis du vil arbejde med at blive bevidst om dine skyggesider, er det afgørende at blive bevidst om din negative sociale arv, og hvilken betydning den har på netop dine tanke- og handlemønstre og dermed også på dine relationer. Først når du indser, hvornår eller hvordan mønstret eller blokeringen er opstået, kan du arbejde konstruktivt med at give dig selv fri og dermed skabe vedvarende forandringer i dit liv.

Læs også: Det behøver ikke at gøre ondt at finde sig selv

 

Hvad er negativ social arv

Din negative sociale arv viser sig som uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer i voksenlivet, og stammer fra din barndom og opvækst. Som barn har du været vidne til måden hvorpå dine forældre løste konflikter, hjemmets indbyrdes relationer, dine forældres måde at udvise kærlighed til jer børn og hinanden, hvordan I kommunikerede i hjemmet, hvad du skulle gøre og sige for at få indflydelse, opmærksom, kærlighed, accept, omsorg osv. Den negative sociale arv kan også dannes gennem kulturen, blandt andet gennem de opdragelsestrends, der dominerer i tiden. Eller gennem oplevelser i det miljø, du er vokset op i eller færdes i i nutiden.

Din sociale arv er et produkt af alle disse oplevelser og er hele grundlaget for de tanke- og handlemønstre, du nu oplever som voksen – både de positive og de negative – og er ofte årsagen til du gentager mønstre eller møder blokeringer i dit voksenliv.

 

Baggrunden for skyggen findes i din negative sociale arv

Den negative sociale arv viser sig også, når andre mennesker udløser stærke følelser og reaktioner i dig. Hvis du eksempelvis tager afstand fra uselvstændige mennesker, kan det skyldes at én af dine forældre var meget uselvstændig og altid føjede din anden forælder. Måske har du set denne adfærd som en svaghed, fordi du også kunne se hvor ulykkelig din uselvstændige forælder var. I voksenlivet tager du afstand fra personlighedstrækket hos dig selv og andre. Men i dine ubevidste lag længes du i virkeligheden efter selv at være uselvstændig i nogle situationer. Når du erkender og accepterer, at du også er uselvstændig, lige såvel som du er selvstændig, vil det medvirke til større indre harmoni.

Læs også: Parforholdet kan ikke fungere, hvis du ikke tør være dig selv!

Skyggens oprindelse stammer altså fra din negative sociale arv. Når du finder ind til roden af mønstret eller blokeringen, vil du blive i stand til at frigøre dig fra det, der begrænser dig. Dette gælder både i relationen med dig selv og andre. Des mere afklaret du selv er med dig selv, des sværere er det for andre at fremkalde negative reaktioner i dig.

 

Negativ social arv, skyggesider og kærlighedspartnere

På samme måde kan dine skyggesider, og altså din negative sociale arv, være årsag til du gentagende gange finder sammen med den samme type kærlighedspartner, selvom det ikke er godt og sundt for dig.

Ifølge skyggearbejdet skyldes det, at du ubevidst søger en partner, der besidder sider af dig selv, som du fornægter eller fortrænger. Du søger en partner, som kan gøre dig hel. En som både besidder sider, du ubevidst ville ønske du selv havde mere af. Og sider som du, i dine bevidste lag, tager afstand fra. Men som ikke desto mindre er ’huller’ i dine ubevidste lag, du har brug for at få dækket.

Et eksempel er egoisme. Det kan være du tager afstand fra egoistiske mennesker, fordi du i din barndom har oplevet, at egoisme er et negativt personlighedstræk. Derfor tager du altid hensyn til andre mennesker og tilsidesætter dig selv, for ikke at virke egoistisk. De ubevidste lag i din personlighed trænger dog til at omfavne og accepterer egoismen. Derfor finder du sammen med partnere, som ofte træffer egoistiske valg. Og fordi du har lært at tilsidesætte dig selv, selvom du egentlig trænger til at give dig selv lov til at være egoistisk, bliver du ulykkelig i parforholdet. Meget ofte gentager mønstret sig, indtil du finder ind til roden og årsagen, som findes i din negative sociale arv. Når du har bearbejdet baggrunden for mønstret, gjort dig fri af din arv og har accepteret skyggesiden, vil du ikke længere have behov for at tiltrække egoistiske kærlighedspartnere.

Læs også: Din negative sociale arv og mønstre forhindrer dig i at udleve dine drømme

 

Få hjælp til at bryde med din negative sociale arv

Det lyder måske simpelt, men det er ikke altid så ligetil at finde ind til baggrunden for dine mønstre eller blokeringer. Du har jo levet med din sociale arv på en måde, så den udgør normalen og udgangspunktet for resten af dit liv. Nogle mønstre er nemme at få øje på, men meget ofte er der tale om mindre synlige mønstre, som alligevel har stor indflydelse på dit voksenliv.

I Arketype.nu hjælper jeg dig med at identificere og sætte ord på roden og årsagen til dine skyggesider, mønstre og blokeringer. Jeg hjælper dig med at finde ud af, hvorfor du gentagende gange finder sammen med den samme type kærlighedspartner, eller havner i de samme fastlåste situationer. Og jeg hjælper dig med at gøre dig fri af mønstret, så du kan leve et liv i harmoni og balance. Gennem arbejdet med din negative sociale arv og mønstre, skaber du mærkbare og vedblivende forandringer for dig selv og dit liv. Når du én gang har sluppet mønstret eller blokeringen, vil du ikke længere møde tilsvarende udfordring i livet.

Tak fordi du læste med.

Kevin

 

Aarhus – København

Mail: info@arketype.nu – Tel: +45 51958980

WordPress Video Lightbox
Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag besked når vi lægger nyt indhold online.

Tak for din tilmelding!