Særligt sensitiv

Betegnelsen ’særligt sensitiv’ dækker over den gruppe mennesker, som har en yderst veludviklet intuition og som tydeligt fornemmer stemninger og energier i deres nærvær.

 

Helt uden at tænke over det, opfanger de hurtigt signaler, kropssprog, stemmeleje, ansigtsudtryk osv., alt det der ikke kan forklares med ord, deraf benævnelsen ’særligt sensitiv’. Disse mennesker søger ofte at finde en dybere mening med livet og
deres tilstedeværelse i verden. De spørger sig selv hvad livet har at byde på og forsøger at finde deres eget livsformål i verden. De undersøger livets mysterier, er nysgerrige på andre mennesker og menneskers samspil og har en yderst veludviklet evne til at fornemme, når noget er under optræk, hvis der er uoverensstemmelser, hvis andre ikke trives, eller hvis nogle ikke bryder sig om dem.

Fordi de bærer på denne særlige sensitivitet, har de fleste udviklet en god tilpasningsevne. Som desværre for nogle også betyder, at de kan have tendens til at tvivle på sig selv og egne evner, føle sig ensomme, ikke set, ikke forstået, føle uro, mærke frygt og angst, have tankemylder, eller lade sig påvirke af sindsstemninger fra andre. Derfor er det sensitive barn særligt udsat for at arve karaktertræk fra deres forældre eller andre nære voksenpersoner og kan hurtigt komme til at overtage karaktertræk som angst, ængstelse, modløshed, forvirring og usikkerhed fra sine forældre eller nærmeste omsorgspersoner.

Det sensitive barn har brug for anerkendelse, rummelighed og vejledning gennem sin opvækst. Men også faste rammer, en konsekvent tilgang og nogle stærke rollemodeller og forbilleder. De har brug for at blive mødt med tillid og forståelse, når de deler deres indre oplevelser, både hvad angår de oplevelser der rækker udad mod andre mennesker og de oplevelser der graver ind i deres indre, så de lærer at stole på sig selv, deres oplevede impulser, intuition og den veludviklede mavefornemmelse, de sensitive mennesker har.

Hvis det sensitive barn ikke får tilstrækkelig støtte til at udvikle et stærkt selvværd, ikke bliver mødt med forståelse, ikke bliver anerkendt for sine refleksioner og ikke lærer at udvikle en dyb forståelse for sit indre, vil det forstærke oplevelsen af at føle sig misforstået, forkert og anderledes. En oplevelse, der vil vare langt op i voksenlivet. I yderste tilfælde kan de opleve angst og depression, hvis de møder for meget modstand relateret til deres person.

Det kan være svært for den sensitive selv at begribe, hvad det er der præcis foregår indeni. Nogle bliver med alderen drevet af nysgerrigheden til at undersøge sit indre liv, andre bliver tvunget til at se sig selv i øjnene i forbindelse med livskriser, og andre igen fortrænger følelserne og accepterer, som en del af livet, oplevelsen af at føle sig anderledes. Da psyke og krop hænger uløseligt sammen, oplever mange særligt sensitive mennesker at få allergier eller eksem som en reaktion på de fortrængte følelser.

Et udprægede karaktertræk ved de særligt sensitive er, at de har en iboende ensomhedsfølelse. Mange søger løsninger som yoga, meditation, spiritualitet og selvudvikling i deres søgen efter svar. De går ofte ind for retfærdighed, fællesskab, bæredygtighed, økologi og at verden bliver et godt sted at være for os alle sammen.

Som særligt sensitiv er det meget vigtigt at få ryddet op i de negative sociale arv, der viser sig i livet gennem uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer. For når de gør det, har særligt sensitive mennesker en glimrende mulighed for at finde ro og balance i livet og bruge deres indre styrke til gavn for dem selv og deres relationer. De har en stærk intuitiv fornemmelse for andre mennesker, møder altid deres omverden med empati og forståelse og er ofte dygtige kommunikatorer, som formidler klare budskaber tilpasset deres modtager.

Fik du læst

Hvordan styrker man sit selvværd?

Hvordan styrker man sit selvværd, hvis du det meste af livet har haft en overbevisning om, at du ikke er god nok, som du er? Hvor stammer selvværdet fra? Og hvilken betydning har det, når selvværdet halter? Ved du egentlig selv, hvor meget du i virkeligheden er...

LÆS MERE
Hvordan styrker man sit selvværd?

Er du din egen værste fjende eller bedste ven?

Du kender den helt sikkert - Din indre stemme. Den stemme som prøver at trænge igennem til dig og få dig til at tænke og handle på bestemte måder. Den kan ind imellem være fantastisk givende, men den kan også være det modsatte - giftig for dig og dit psykiske...

LÆS MERE
Er du din egen værste fjende eller bedste ven?

Er du bange for at gribe de muligheder, livet tilbyder dig?

Er du bange for at fejle? Bange for hvad andre tænker om dig? Bange for ikke at slå til eller være god nok? Bange for at miste dit job? Bange for at tage chancer? Bange for ikke at have penge nok? Bange for at vise kærlighed? Bange for at blive ensom? Bange for...

LÆS MERE
Er du bange for at gribe de muligheder, livet tilbyder dig?

Kevin Heumann

ÅRHUS:

Olof Palmes Allé 31a, 6.2
8200 Aarhus N

KØBENHAVN:

Store Kongensgade 65a
1264 København K

Tlf. 5195 8980
info@arketype.nu

Cvr. 20374047

Nyhedsbrev

WordPress Video Lightbox