Psykopati

Dyssocial personlighedsstruktur – i daglig tale kaldet psykopat eller hverdagspsykopat – bunder i en brist i selve personligheden, som kommer til udtryk i karakterafvigelser.

 

Årsagen er sandsynligvis en blanding af arv og miljø, hvor omsorgssvigt i barndommen menes at være primære årsag til, at vedkommende udvikler den dyssociale karakterafvigende adfærd. Da karakterafvigeren ikke evner tilstrækkelig selvindsigt og har svært ved at se sin egen rolle i samspillet med andre, findes der desværre ingen veldokumenterede behandlingsformer.

Den dysfunktionelle personlighedsstruktur viser sig i forskellige afskygninger og i forskellige grader. Både kvinder og mænd kan udvise denne form for adfærd, om end der bliver skrevet og talt mere om de mandlige hverdags-psykopater end de kvindelige. Årsagen findes muligvis i vores kulturelle arv og kollektive bevidsthed om, at kun svage mænd lader sig påvirke af ”stærke”, følelseskolde og manipulerende kvinder, hvilket selvfølgelig er langt fra rigtigt.

Et fællestræk ved psykopaten er, at de ikke evner at udvise empati og gentagende gange overskrider andres grænser. De handler og agerer udelukkende for egen vindings skyld og er ikke i stand til at indgå i sunde og ligeværdige relationer – hverken socialt, mentalt eller følelsesmæssigt.

Karaktertræk ved den dyssociale personlighedsstruktur (psykopaten)

 • Manglende empati og ligegyldighed overfor andres følelser.
 • Bortforklarer, fralægger sig ansvaret og pålægger andre skylden (føler ikke selv skyld).
 • Respekterer ikke sociale normer.
 • Har ingen respekt for loven.
 • Har ingen respekt for forpligtelser, heller ikke arbejdsmæssige eller økonomiske.
 • Evner ikke at indgå i nære og længerevarende relationer.
 • Lav frustrations-, irritations- og aggressionstærskel.
 • Kaster med ting, truer og/eller slår partner og børn.
 • Udøver psykisk vold mod partner, bl.a. ved tavshed i flere dage.
 • Tager ikke hensyn til egen eller andres sikkerhed.
 • Evner ikke selvindsigt. Lader sig ikke påvirke af hverken erfaringer eller straf.
 • Er impulsiv og tænker ikke over konsekvenserne.
 • Projicere egen adfærd over på andre. Beskylder andre for at gøre, sige og tænke de samme ting, som vedkommende selv gør.
 • Lyver og bedrager for at opnå ting for egen vinding.

Bemærk venligst at der skal være flere af ovenstående karaktertræk til stede, førend man kan kategorisere et menneske som psykopat (med dyssocial personlighedsstruktur).

Hvordan agerer psykopaten?

Som regel er psykopaten både tiltalende, indsmigrende og charmerende til at starte med. Indleder du et parforhold med en psykopat, vil vedkommende sætte dig på en piedestal og forgude dig i starten af forholdet. Psykopatens hensigt er at vinde din hengivenhed og gennemskue dine svagheder.

Efter kort tid vender relationen, og han eller hun begynder så småt at blive manipulerende, afkrævende og demonstrere psykisk (og måske fysisk) overlegenhed. Forandringen sker ikke fra den ene dag til den anden, men gradvist og særligt når psykopaten vil opnå noget for egen vinding, eller i situationer som ikke falder ud til vedkommendes fordel.

Over tid vil psykopatens giftige adfærd fuldstændigt dominere relationen. Som offer vil man dagligt opleve at blive udsat for angreb, krav, skyld og skam. Psykopaten angrer ikke, tager ikke ansvar og er ikke i stand til at indse sine egne fejl og mangler. I stedet projicerer de deres egne begrænsninger over i de omgivende relationer og manipulerer andre til at påtage sig skylden.

Psykopaten anerkender de mennesker, som indretter sig efter hans eller hendes ønsker og behov. Og straffer de mennesker, som ikke gør. Man kan derfor få fornemmelsen af at være ’ude i kulden’ eller ’inde i varmen’ afhængigt af hvad psykopaten vil opnå. Relationen er dog ikke præget af hverken loyalitet eller kontinuitet. De selv samme ting han roser og anerkender dig for i dag, kan han meget vel anfægte i morgen.

Det kan være svært at gennemskue de psykopatiske karaktertræk til at starte med. Alligevel kan du forsøge at lægge mærke til om vedkommende oftest taler dårligt til eller om andre, ikke giver udtryk for anger, om vedkommendes aldrig påtager sig skylden hvis der sker noget uheldigt, eller om vedkommende har svært ved at styre sine impulser og reagerer voldsomt med frustration og vrede, hvis noget går dem på.

Hvordan bliver du påvirket:

Hvis du er tæt på en person med psykopatiske træk i længere tid, kan der typisk ske følgende med dig:

 • Voksende skamfølelse, fordi du som udsat tror, at du er skyldig.
 • Dit initiativ forsvinder, og du bliver mere passiv.
 • Du føler dig dum eller forkert.
 • Du føler ikke, du er noget værd og tror ikke længere på egne ideer.
 • Du føler, at lige meget hvad du gør, er det ikke godt nok.
 • Du føler, at andre bagtaler dig.
 • Du bliver mere og mere træt og stresset.
 • Du bliver mere og mere trist og deprimeret


Til at starte med undskylder du måske vedkommendes adfærd. Du ved jo hvor fantastisk sød og charmerende han kan være, og tilpasser dig for at stille ham tilfreds. Efterhånden bliver det svære at opnå hans ”kærlighed” og anerkendelse. Så du tilpasser dig og tilsidesætter dig selv yderligere. Indtil du til sidst helt mister dig selv i relationen.

Har du mødt et menneske med psykopatiske karaktertræk, vil du føle et indvendigt følelsesmæssigt hul, som af egen kraft kan være svært at lukke igen. Du vil opleve, at du er bange og frygter for fremtiden og har svært ved at give slip på følelsen. Sågar vil du måske have svært ved at indgå i nye tilsvarende relationer eller have tillid til andre mennesker. For at komme videre og lægge oplevelsen bag dig, er det meget vigtigt at få sat ord på oplevelsen og få indblik i, hvorfor du i første omgang tiltrak og lod dig manipulere af denne type menneske.

Hvorfor tiltrækker du eller lader dig manipulere af psykopaten?

Psykopater har en evne til at tiltrække mennesker, som bærer på en indre usikkerhed og angst for ikke at være god nok. Ofte mennesker, der har gode intentioner og har tildens til at tilsidesætte sig selv for andre.

Psykopaten har en fantastisk evne til at komplimentere og få dig til at føle dig unik og fantastisk. Du kommer på den måde hurtigt til at hungre og hige efter vedkommendes anerkendelse, kærlighed, omsorg og/eller opmærksomhed. Det føles fantastisk, når den er tilgængelig. Og helt forfærdeligt når tæppet bliver trukket væk igen. Der opstår en form for afhængighed, hvor offeret efterhånden giver fuldstændig køb på sig selv og indretter hele sit liv, for at tilfredsstille psykopaten.

Selvom forholdet er ulige og hverdags-psykopaten er overlegen, kan det være svært for offeret at gennemskue hvad der sker. Ikke før det er for sent og de følelsesmæssige skader er sket.

Hvad kan du gøre?

Det er først og fremmest vigtigt at forstå, at du ikke skal forblive i en relation, som ikke er sund for dig. Du kan ikke ændre en psykopats handle- og tænkemåder. Din energi er bedre givet ud på at drage omsorg for dig selv. Føles forholdet forkert, er jeres relation ulige, føler du dig manipuleret, er du udsat for psykiske eller fysiske overgreb eller mistrives du, skal du fjerne dig fra forholdet. Du behøver ikke finde på undskyldninger eller lede efter forklaringer for vedkommende, som ikke er god for dig.

Ej heller skal du forsøge at diagnosticere mennesker, som udviser atypiske handle- eller tankemønstre. Vi er alle sammen forskellige og agerer forskelligt i situationer og relationer. Har du en dårlig oplevelse med et menneske, behøver det ikke betyde, at du har været i kontakt med en psykopat. Er relationen usund, skal du sige fra og fjerne dig fra den, uanset om der er tale om et menneske med dyssocial personlighedsstruktur eller ej.

Hvis du har været i en relation med en psykopat, vil det hjælpe dig at arbejde med at undersøge selve årsagen til, at du lod dig tiltrække og manipulere af denne type menneske. Svaret findes sandsynligvis i din negative sociale arv, hvorigennem du måske har lært at man skal tilpasse sig, gå på kompromis med sig selv, føje sig og/eller kæmpe for at få kærlighed og anerkendelse. Der kan også ligge andre lignende årsagen til grund, men den grundlæggende årsag kan oftest spores tilbage til din opvækst, hvor du ikke har udviklet et tilstrækkeligt stærkt selvværd til at kunne sige fra overfor mennesker, som bevidst overskrider dine grænser og udnytter dine gode intentioner.

Lige så vigtigt er det, at du lærer at lytte til din mavefornemmelse og får øje på de advarselslamper, som med garanti viser sig hen ad vejen. Og at du ikke tilsidesætter dig selv, i et forsøg på at opnå anerkendelse og opmærksomhed.

Hos Arketype.nu sætter vi ikke bare fokus på symptomet, men arbejder målrettet med at fjerne de mønstre og blokeringer, som stammer fra din negative sociale arv. Og er den grundlæggende årsag til de udfordringer, du møder i voksenlivet.

Fik du læst

Hvorfor er det så svært at opnå sammenhængskraft?

Hvorfor er det så svært at opnå sammenhængskraft?   Det er vældigt populært at tale om sammenhængskraft. Den usynlige kraft, som binder alting sammen i virksomheden og, i fællesskabets navn, hæver samhørigheden til nye højder til glæde og gavn for ansatte,...

Jeg arvede pleasergenet fra min mor

Har du svært ved at sige fra? Vil du gerne tilpasse dig og forsøge at gøre alle tilfredse? Holder du dig tilbage fra at sige din mening? Lader du altid andre komme først? Undertrykker du dine følelser, fordi du mener, de ikke er vigtige? Eller fordi du mener, du...

Det bedste kompliment en leder kan få, er at være autentisk!

En autentisk leder har indgående kendskab til sig selv, sine værdier og sine tanke- og handlemønstre. En autentisk leder er bekendt med hvilken indflydelse vedkommende har på sine omgivelser og kan agere fordomsfrit i enhver situation. En autentisk leder udviser...

Kevin Heumann

ÅRHUS:

Olof Palmes Allé 31a, 6.2
8200 Aarhus N

KØBENHAVN:

Store Kongensgade 65a
1264 København K

Tlf. 5195 8980
info@arketype.nu

Cvr. 20374047

Nyhedsbrev

Betingelser

Handelsbetingelser