Paranoid (personlighedsforstyrrelse)

Den paranoide personlighed har i virkeligheden en grundlæggende mindreværdsfølelse, som vedkommende ubevidst fortrænger og erstatter med forestillinger om, at han har en helt særlig betydning i verden, men at han bliver misforstået af alle andre.

 

Karaktertræk hos den paranoide psykopat:

 • Nærtagende over for afvisning og nederlag.
 • Bærer nag og tilgiver aldrig.
 • Er mistænksom og tror altid det værste.
 • Mistror ubegrundet andre for at ville udnytte eller forråde ham/hende.
 • Føler sig ubegrundet kritiseret og angrebet.
 • Reagerer med modangreb på ethvert indbildt angreb.
 • Er aggressiv og vil altid have ret.
 • Har tendens til jalousi og mistænker ubegrundet og vedholdende partneren for utroskab.
 • Tvivler på sine venners og kollegaers loyalitet og troværdighed.
 • Føler sig truffet og at alt har noget med ham/hende at gøre.
 • Ser sammensværgelser alle vegne.
 • Deler ikke personlige oplysninger af frygt for, at det vil blive brugt imod ham/hende.

 

Den paranoide personlighed har i virkeligheden en grundlæggende mindreværdsfølelse, som vedkommende ubevidst fortrænger og erstatter med forestillinger om, at han har en helt særlig betydning i verden, men at han bliver misforstået af alle andre. Vedkommendes virkelighedsfjerne selvopfattelse er baggrunden for hans adfærd, som er præget af mistillid, jalousi, mistro og aggression. Han er af den opfattelse, at folk omkring ham kun er ude på at udnytte eller skade ham. Han er overbevist om, at der er konspirationer rettet mod ham alle vegne, og at andre mennesker altid har dårlige hensigter.

Relationen med den paranoide psykopat vil være præget af jalousi og mistillid, hvor offeret skal bruge lang tid på at forklare, bevise, overbevise og argumentere for sine handlinger og hvad der bliver sagt, hvordan og hvorfor. For eksempel vil offeret opleve ubegrundet at blive beskyldt for utroskab eller illoyalitet. Eller han vil opfatte konstruktive tilbagemeldinger som kritik og et angreb på hans person, som han responderer på med modangreb og beskyldninger.

Fik du læst

Jeg arvede pleasergenet fra min mor

Har du svært ved at sige fra? Vil du gerne tilpasse dig og forsøge at gøre alle tilfredse? Holder du dig tilbage fra at sige din mening? Lader du altid andre komme først? Undertrykker du dine følelser, fordi du mener, de ikke er vigtige? Eller fordi du mener, du...

Det bedste kompliment en leder kan få, er at være autentisk!

En autentisk leder har indgående kendskab til sig selv, sine værdier og sine tanke- og handlemønstre. En autentisk leder er bekendt med hvilken indflydelse vedkommende har på sine omgivelser og kan agere fordomsfrit i enhver situation. En autentisk leder udviser...

Bæredygtig, holistisk & autentisk ledelse

Tag vare på dine medarbejdere og de vil tage vare på din virksomhed!

Det nye arbejdsmarked kalder på ledere som, gennem en dyb personlig indsigt
og forankring i sig selv, tør gå forrest, sætte grænser og lede sine medarbejdere
med autenticitet, nærvær og medfølelse. I denne bog fortæller jeg
- gennem cases, illustrationer og let forståelige forklaringer - hvorfor det er
vigtigt at tage udgangspunkt i den negative sociale arv, hvis man vil skabe
intelligente og vedblivende forandringer i mennesker

Bæredygtig, holistisk og autentisk ledelse

Kevin Heumann

ÅRHUS:

Olof Palmes Allé 31a, 6.2
8200 Aarhus N

KØBENHAVN:

Store Kongensgade 65a
1264 København K

Tlf. 5195 8980
info@arketype.nu

Cvr. 20374047

Nyhedsbrev

Betingelser

Handelsbetingelser

WordPress Video Lightbox