Ledelsesudvikling

 

Tag vare på dine medarbejdere og de vil tage vare på din virksomhed!

 

Det bedste kompliment en leder kan få, er at være autentisk! En autentisk leder har indgående kendskab til sig selv, sine værdier og sine tanke- og handlemønstre. En autentisk leder er bekendt med hvilken indflydelse vedkommende har på sine omgivelser og kan agere fordomsfrit i enhver situation. En autentisk leder udviser naturlig empati, forståelse og medfølelse for sine medarbejdere og medmennesker. En autentisk leder er bekendt med sine personlige og faglige styrker og begrænsninger, og arbejder målrettet på at forløse sit fulde potentiale som menneske.

Mange mennesker er styret af angsten/frygten for ikke at være god nok, ikke præstere tilfredsstillende eller ikke kunne leve op til egne eller andres forventninger. Angsten/frygten stammer fra den negative sociale arv og giver sig til kende på forskellige måder i hverdagen – gennem stress, søvnløshed, konflikter, kontrol, aggression, samarbejdsvanskeligheder, koncentrationsbesvær, forsvar, manglende overskud eller livsglæde, apati eller fysiske smerter (eks. hovedpine/migræne eller ryg- og nakkespændinger). Brug et øjeblik på at reflekter over dit eget liv. Hvor ofte lader du selv angsten/frygten styre i dit liv? Og hvordan påvirker den dig og dine relationer?

Det første skridt på vejen mod at blive en autentisk leder, er at erkende sine begrænsninger og have mod til at arbejde konstruktivt med sin personlige udvikling. At rydde op i de arv, mønstre og blokeringer vi alle bærer rundt på. At finde ind til sin indre balance og styrke og turde være sig selv og den, man inderst inde ønsker at være. Autentiske ledere høster respekt og følgeskab fra omverdenen og motiverer naturligt sine medarbejdere.

I arketype.nu arbejder vi med ledelsesudvikling på et dybdepsykologisk niveau. Hvis du vil skabe vedvarende personlige forandringer, skal du finde ind til roden og årsagen til det, der begrænser dig i hverdagen og afholder dig fra at udleve dit fulde potentiale. Derfor tager vi udgangspunkt i din negative sociale arv og arbejder målrettet med at opløse de mønstre og blokeringer, du allerede som barn har dannet – læs mere om negativ social arv her.

 

Den sociale arv i et leder- og medarbejderperspektiv

Din sociale arv, og de mønstre og blokeringer du er blevet tillært gennem livet, har stor indflydelse på hvilken medarbejder, kollega, leder eller direktør du udvikler dig til at blive. Herunder hvordan du tager imod og bearbejder kritik, etablerer relationer, samarbejder, formidler budskaber, håndterer travlhed og indre/ydre krav m.v. Den sociale arv har desuden indflydelse på de præferencer du udvikler, hvilke opgaver og positioner du primært foretrækker i dit arbejdsliv, og hvordan du ser dig selv udfylde disse roller. Det er samtidig din negative sociale arv, der er roden og årsagen til de hindringer og begrænsninger du møder i hverdagen, og som stiller sig i vejen for, at du kan blive en autentisk, holistisk og bæredygtig leder.

Vi lever i en tid hvor stress, depression, angst og psykiske lidelser er mere udbredt end nogensinde før. På arbejdspladsen stilles der større og større krav til den enkelte leders og medarbejders evne til at præstere, være succesfuld, skabe resultater, samarbejde på tværs af persontyper og faggrupper, levere målrettede budskaber, omstille sig og yde indflydelse. I privatsfæren stræber vi efter det perfekte familieliv med materielle goder, spændende oplevelser, et stort netværk og masser af familiært nærvær. Tendensen foreskriver, at vi er fejlfrie, lever det perfekte liv og samtidig markedsfører os på de sociale medier. På den måde lever mange et overfladisk liv, hvor de hele tiden forsøger at følge trit med kulturforskrifterne.

 

Det kræver dybt kendskab og forankring i sig selv, hvis man skal forblive autentisk og tro mod sig selv

Når en leder eller en medarbejder oplever stress, depression eller angst, skyldes det oftest en belastning af flere parametre i vedkommendes liv og kan sjældent kun tilskrives arbejdspladsen, selvom konflikter på arbejdspladsen, mobning eller dårlig ledelse selvfølgelig meget vel kan være den udløsende faktor. Arbejdspladsen og ledelsen har stor indflydelse på, hvordan både ledere og medarbejdere kommer igennem svære perioder i livet. At skabe indre balance, inden stress, depression eller angst udvikler sig og overtager livet, er den bedste og mest holdbare investering for både dig og din virksomhed. Derfor er det vigtigt at arbejde udviklingsorienteret med både ledelse og personale, frem for kun at have fokus på produkter, portefølje, omsætning mm.

En autentisk leder formår, på en naturlig måde, at motivere, anerkende og værdsætte hver enkelt medarbejder, men kan også sætte grænser, give konstruktiv kritik og guide på rette vej uden tvang, trusler og dundertaler. Virksomhedens egentlige succes afhænger af sammenhængskraften i virksomheden – ledernes evne til at lede og medarbejdernes evne til at samarbejde – og ikke kun af virksomhedens ydelser eller produkter. Når du tager vare på dine medarbejdere, tager de vare på din virksomhed.

Gennem arbejdet med din negative sociale arv på det dybdepsykologiske niveau, skaber du ikke blot mærkbare og vedblivende forandringer for dig selv, men også alle omkring dig. Du udvikler dig ikke alene som menneske og leder, men bliver også i stand til at gennemskue og spotte dine medarbejderes udfordringer, før det går galt og ender med en sygemelding eller opsigelse. Medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv. Det kræver god, autentisk, bæredygtig og holistisk ledelse at holde dem motiveret til at præstere optimalt og samarbejde om et fælles mål.

 

Dine egenskaber som leder er grundlagt i din barndom!

Man kan hverken læse sig til eller lytte sig til personlig udvikling. Jeg møder mange ledere, som har deltaget på et utal af seminarer og kurser, gået til et hav af foredrag og læst lige så mange bøger om ledelse og personlig udvikling, uden det har haft nogen egentlig effekt. Intentionen er måske god, men når hverdagen banker på, tager vanerne og mønstrene over og efter få dage eller uger, er alt tilbage til den måde, du plejer at gøre tingene.

Hvis du vil skabe mærkbare og varige forandringer, må du nødvendigvis have fat i roden og den bagvedliggende årsag til dine udfordringer. Gennem et personligt og tilpasset forløb, som hjælper dig med at kigge dybt ind i dig selv og skabe nye sunde og hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Samtidig vil du udvikle dig til at blive den moderne leder, der kan løfte virksomheden til nye højder i en tidsalder, hvor alle higer efter anerkendelse, vil gøre en forskel og avancere i jobtitler. Det vil falde dig mere naturligt at navigere, motivere og udvikle dine medarbejder. Og samtidig udfordre dem, være nærværende, tilgængelig og konsekvent – en leder i balance går foran, udstråler ro og kommunikerer med større indvendig sikkerhed.

Gennem forløbet vil du ikke kun udvikle dig som leder men også som menneske. Du vil få en dyb indsigt i dig selv, få ryddet op i dine indre traumer, mønstre og blokeringer og blive bevidst om dit eget personlige ledelsesgrundlag. Hvem er du som leder? Hvilke værdier leder du ud fra? Hvad er din identitet som leder? Og hvilke personlige målsætninger har du?

Når du får ryddet op i dine negative sociale arv og mønstre, bliver du ikke blot en stærkere leder, du bliver også et styrket menneske med større overskud og bedre overblik!

 

Autentisk, bæredygtig og holistisk ledelse er fremtiden!

Kontakt mig for en gratis, uforpligtende og afklarende personlig samtale, hvor vi sammen aftaler betingelserne for vores samarbejdet. Der vil naturligvis blive underskrevet en tavshedspligt inden første møde. Alle forløb planlægges individuelt og tilpasses den enkeltes behov og ønsker.

Fik du læst

Hvorfor er det så svært at opnå sammenhængskraft?

Hvorfor er det så svært at opnå sammenhængskraft?   Det er vældigt populært at tale om sammenhængskraft. Den usynlige kraft, som binder alting sammen i virksomheden og, i fællesskabets navn, hæver samhørigheden til nye højder til glæde og gavn for ansatte,...

Jeg arvede pleasergenet fra min mor

Har du svært ved at sige fra? Vil du gerne tilpasse dig og forsøge at gøre alle tilfredse? Holder du dig tilbage fra at sige din mening? Lader du altid andre komme først? Undertrykker du dine følelser, fordi du mener, de ikke er vigtige? Eller fordi du mener, du...

Det bedste kompliment en leder kan få, er at være autentisk!

En autentisk leder har indgående kendskab til sig selv, sine værdier og sine tanke- og handlemønstre. En autentisk leder er bekendt med hvilken indflydelse vedkommende har på sine omgivelser og kan agere fordomsfrit i enhver situation. En autentisk leder udviser...

Kevin Heumann

ÅRHUS:

Olof Palmes Allé 31a, 6.2
8200 Aarhus N

KØBENHAVN:

Store Kongensgade 65a
1264 København K

Tlf. 5195 8980
info@arketype.nu

Cvr. 20374047

Nyhedsbrev

Betingelser

Handelsbetingelser