Lavt selvværd

Grundstenene til et menneskes selvværd dannes fra den tidlige barndom og op gennem opvæksten.
Selvværd handler om det enkelte menneskes oplevelse af at føle sig værdifuld, elsket og accepteret.

 

Et lille barn er fuldstændig afhængig af sine forældres kærlighed, omsorg, empati og accept. Hvis barnet kun føler sig elsket, når det agerer på bestemte måder. Eller hvis barnet får at vide, at nogle tanker og følelser ikke er acceptable, kan barnet udvikle et lavt selvværd, fordi det ikke føler sig fuldkommen elsket for alle dets mange indre og ydre facetter. Måske føler barnet sig decideret forkert, eller føler at det skal gøre, sige, føle og tænke anderledes, for at opnå forældrenes eller de nærmeste omsorgspersoners kærlighed og accept.

Disse følelser af at føle sig forkert eller ikke accepteret, forstået, hørt og set, kan forfølge barnet langt op i voksenlivet og forstærkes gennem oplevelser i livet og de historier, vedkommende fortæller om sig selv.

Selvværdet er først og fremmest afgørende for den måde man tænker og føler om sig selv. Har man et lavt selvværd, kan det være svært at tro på, at man er god nok eller gør tingene godt nok. Man bliver hurtigt usikker på sig selv i forskellige situationer – i parforholdet, i relationerne, på arbejdspladsen osv. – og lader sig nemmere manipulere eller tilpasse sig andre. Også selvom det strider imod ens egne værdier, normer eller ønsker. Årsagen er, at man som barn har lært at tilpasse sig for at blive accepteret og at ens tanker, følelser og handlinger ikke er værdifulde.

Selvværd og selvtillid er ikke det samme, men kan sagtens påvirke hinanden. Selvværd handler om individets indre følelse af at føle sig værdifuld som menneske. Selvtillid handler om personens overbevisning om at kunne mestre forskellige situationer og kompetencer. Man kan godt have selvtillid uden at have et stærkt selvværd. Grundstenene til selvtilliden skabes ligeledes i barndommen og afhænger af, hvorvidt forældrene roste barnet for dets præstationer og resultater. Hvis et barn eksempelvis får ros for at være dygtig i skolen, men at dét at føle sorg og vrede ikke i orden, kan det udvikle et lavt selvværd men en stærk selvtillid. Ligesom selvværdet forstærkes selvtilliden også gennem oplevelser i livet og de historier, vedkommende fortæller om sig selv.

Selvværd er dynamisk og derfor kan man hele livet arbejde med at styrke sit selvværd. Da grundstenene til selvværdet bliver dannet i den tidlige barndom, bør du kigge tilbage til roden og årsagen til, at du har udviklet et lavt selvværd. Ved at blive bevidst om de afgørende øjeblikke, der har haft indflydelse på dit selvværd, kan du opnå en dybere forståelse for dig selv og derudfra ændre din uhensigtsmæssige selvopfattelse og dine negative selvfortællinger.

Lavt selvværd er tæt forbundet med angsten for ikke at være god nok.

Fik du læst

Hvorfor er det så svært at opnå sammenhængskraft?

Hvorfor er det så svært at opnå sammenhængskraft?   Det er vældigt populært at tale om sammenhængskraft. Den usynlige kraft, som binder alting sammen i virksomheden og, i fællesskabets navn, hæver samhørigheden til nye højder til glæde og gavn for ansatte,...

Jeg arvede pleasergenet fra min mor

Har du svært ved at sige fra? Vil du gerne tilpasse dig og forsøge at gøre alle tilfredse? Holder du dig tilbage fra at sige din mening? Lader du altid andre komme først? Undertrykker du dine følelser, fordi du mener, de ikke er vigtige? Eller fordi du mener, du...

Det bedste kompliment en leder kan få, er at være autentisk!

En autentisk leder har indgående kendskab til sig selv, sine værdier og sine tanke- og handlemønstre. En autentisk leder er bekendt med hvilken indflydelse vedkommende har på sine omgivelser og kan agere fordomsfrit i enhver situation. En autentisk leder udviser...

Kevin Heumann

ÅRHUS:

Olof Palmes Allé 31a, 6.2
8200 Aarhus N

KØBENHAVN:

Store Kongensgade 65a
1264 København K

Tlf. 5195 8980
info@arketype.nu

Cvr. 20374047

Nyhedsbrev

Betingelser

Handelsbetingelser