Hvorfor er det så svært at opnå sammenhængskraft?

Hvorfor er det så svært at opnå sammenhængskraft?

 

Det er vældigt populært at tale om sammenhængskraft. Den usynlige kraft, som binder alting sammen i virksomheden og, i fællesskabets navn, hæver samhørigheden til nye højder til glæde og gavn for ansatte, kunder og samarbejdspartnere.

Men hvad er sammenhængskraft egentlig og hvorfor er det så svært at opnå sammenhængskraft?

 

Det helt korte svar er, at sammenhængskraft er det usynlige bånd, der gør det muligt at lykkes med at samarbejde på tværs i virksomheden. Og at det er jeres individuelle negative sociale arv, som spænder ben for at opnå den. Lad mig uddybe.

Selvom der bliver talt meget om sammenhængskraft, som noget godt og nødvendigt for en virksomheds succes, så er begrebet ikke helt nemt at få begreb om. Der findes nemlig ingen entydig definition på, hvad sammenhængskraft præcis betyder og hvad der skal til, for at opnå det. Alligevel bruges ordet flittigt både blandt politikere og i virksomhederne.

 

Sammenhængskraften er afhængig af de mennesker som lever den

At der ikke findes en egentlig definition på begrebet, kan selvfølgelig være én af årsagerne til, at sammenhængskraften ikke så let lader sig tøjle!? Hvis vi har forskellige forestillinger om, hvad sammenhængskraft er, er det selvsagt svært at opnå sammenhængskraft i fællesskab.

Der til trods findes der utallige artikler om emnet. Noget kunne tyde på, at den gængse forståelse har rod i en stærk fællesskabsfølelse, som opnås gennem tillid, retfærdighed og samarbejde (måske kender du allerede disse tre grundingredienser i ’social kapital’!?).

Sammenhængskraft opnås altså i samspillet mellem mennesker og jeres indbyrdes evne til at have tillid til hinanden, når ledere og medarbejdere oplever retfærdighed, og når I formår at samarbejde om fælles mål på tværs af faggrupper, afdelinger og ledelseslag. Den sociale kapital, eller sammenhængskraften, er altså dybt afhængig af de mennesker, som (ud)lever den. Både blandt medarbejderne, og i særdeleshed i ledelsen.

Det lyder jo nemt nok, men det er det ikke nødvendigvis.

Din evne til at udvise tillid, din oplevelse af retfærdighed og dine evner til at samarbejde er alle grundlagt i barndommen og op gennem din opvækst og er en del af din sociale arv. Social arv er et menneskes overtagelse af viden, holdninger, personlighedstræk, værdier og reaktions-, tanke- og handlemønstre fra forældrene, miljøet og kulturen og har afgørende betydning for den måde vi tænker, føler og agerer som voksne.

 

Social arv og tillid

Grundstenene til at føle og udvise tillid er medfødt. Ethvert lille barn har fuldstændig tillid til, at dets omgivelser vil opfylde dets behov. Gennem barndommen og op gennem opvæksten lærer barnet at udvise mistillid og ikke stole blindt på alle. Blandt andet får vi at vide af vores forældre, at vi skal udvise forsigtighed og mistro overfor fremmede mennesker. Eller vi oplever, at vi ikke kan stole på nogle, man troede, man kunne have tillid til. Det kan også være svært at have tillid til andre, hvis du ikke har tillid til dig selv og dine egne evner. Eller ikke er blevet mødt med tillid gennem dit liv. Oplevelsen af tillid (eller mistillid), kommer altså gennem dine oplevelser med livet, som du bærer med dig som voksen på din arbejdsplads også.

På arbejdspladsen viser mistilliden sig som manglende evne til at overlade ansvaret til andre, et behov for at kontrollere og en generel skeptisk indstilling til andre. Måske bærer dine kollegaer lignende oplevelser med sig fra deres liv, som viser sig i lignende negative mønstre.

Den negative sociale arv, som vedrører tillid, spænder altså på den måde ben for sammenhængskraften i virksomheden.

 

Social arv og retfærdighed

Ligeså gør det sig gældende med oplevelsen af retfærdighed. Både hvad angår din egen oplevelse af at blive behandlet retfærdigt, og din måde at behandle andre retfærdigt på. Retfærdighed er en subjektiv følelse, som er forskellig fra menneske til menneske. Hvad du oplever som retfærdigt, er ikke nødvendigvis det samme, andre oplever som retfærdigt.

Også retfærdighed er en tillært oplevelse, du har samlet op gennem dine oplevelser i livet. Har du oplevet forskelsbehandling fra dine forældre eller andre voksenpersoner i dit liv. Blev andre behandlet bedre end dig, uden du forstod hvorfor. Har du haft oplevelsen af, at du skulle kæmpe for retfærdighed og din berettigelse. Alle disse fortællinger fra dit liv, er en del af din (negative) sociale arv, som du tager med dig på arbejde hver dag, og som måske besværliggør sammenhængskraften.

 

Social arv og samarbejde

Evnen til at samarbejder er, ligesom de øvrige ingredienser i social kapital, skabt gennem din sociale arv, og kræver at man mestrer en række individuelle evner og egenskaber. Hvor god er du til at lytte? Hvor god er du til at give andre plads? Hvor god er du til at balancere magt? Hvor god er du til at overlade ansvaret, eller tage det selv? Hvor god er du til at håndtere konflikter? Der er mange elementer fra din egen og dine kollegaers sociale arv, som skal spille sammen for at gøre jer i stand til at indgå i en ligeværdig samarbejdsrelation.

 

Hvordan står det til med gennemslagskraften i din virksomhed?

Hånden på hjertet, hvordan står det til med sammenhængskraften i din virksomhed? At sammenhængskraften ikke altid er nem at tøjle, er måske ikke så mærkeligt, når man kigger på det i den sociale arvs perspektiv. Det er dog muligt at gøre sig fri af de negative arv og mønstrer, som står i vejen for at opnå sammenhængskraft.

 

I Arketype.nu arbejder vi med 4 konkrete steps for at styrke virksomhedens sammenhængskraft

 

  • Personligt lederskab: Personlige begrænsninger, blokeringer og usunde mønstre påvirker samarbejdet uhensigtsmæssigt. Sæt personlige mål. Opnå øget selvindsigt og indre ro og balance gennem et individuelt forløb.
  • Teamsamarbejde: Manglende forståelse, tryghed og tillid begrænser teamet i at udvikle sig konstruktivt. Omsæt personlige mål til fælles ambitioner. Styrk teamets indsigt i hinanden og lad gruppedynamikken nå nye højder.
  • Elefanten i rummet: Implicitte magtkonstellationer, tavs viden, uformelle beslutningstagere og negative følelser modarbejder samarbejdet. Lad os tale om dét, der skal tales om og gøre det vi siger, vi gør. Åbenhed og ærlighed er det bedste fundament for samarbejdet.
  • Virksomhedskulturen: Den måde vi er sammen, taler til hinanden, taler om hinanden, skriver til hinanden og giver feedback. Lav klare aftaler og afstem forventningerne for at skabe indbyrdes respekt, tillid og tryghed.

Læs også: Det bedste kompliment en leder kan få, er at være autentisk

 

Autentisk, bæredygtig og holistisk ledelse er fremtiden!

I arketype.nu arbejder vi med ledelsesudvikling på et dybere niveau. Hvis du vil skabe vedvarende personlige forandringer, skal du finde ind til roden og årsagen til det, der begrænser dig i hverdagen og afholder dig fra at udleve dit fulde potentiale. Derfor tager vi udgangspunkt i din negative sociale arv og arbejder målrettet med at opløse de mønstre og blokeringer, du allerede som barn har dannet – læs mere om den sociale arv på hjemmesiden.

Et forløb strækker sig typisk over 6 til 12 måneder og består af individuelle samtaler. Forløbet kan udvides til også at involvere medarbejdere og særlige nøglepersoner og som en kombination af samtaler, foredrag og workshops. (eksempelvis et foredrag om negativ social arv for hele organisationen).

Hvert forløb skræddersyes efter virksomhedens individuelle behov og ønsker, og starter altid med en klar forventningsafstemning.

I bogen ’Bæredygtig, holistisk og autentisk ledelse’, fortæller jeg – gennem let forståelige forklaringer, cases, og modeller – mere om hvordan du kan styrke dit personlige lederskab ved at arbejde med din negative sociale arv. Bogen kan købes på min hjemmeside. Du kan også få bogen gratis. Hvis du afsætter en halv time til et kaffemøde og en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig og ledelsen i din virksomhed med at styrke jeres forretning gennem arbejdet med den negative sociale arv.

Kevin Heumann

 

 

 

 

En del af Arketype.nu

Aarhus – København

Mail: info@arketype.nu – Tel: +45 51958980

Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag besked når vi lægger nyt indhold online.

Tak for din tilmelding!