Hvad er negativ social arv og mønstre?

Frygt – Angst – Depression – Usikkerhed – Ensomhed – Handlingslammelse – Stress – Indre Uro – Lavt Selvværd – Utryghed – Ængstelse – Modløshed – Forkerte Kærlighedspartnere – Udfordringer med Relationer – Sensitivitet – Koncentrationsbesvær

 

Er du bevidst om, at dine udfordringer skyldes din negative sociale arv og de negative mønstre, der opstår deraf!?

Den sociale arv bærer vi med os gennem livet på godt og ondt. Heldigvis lagrer de fleste oplevelser sig som positive mønstre, vi benytter gennem livet til at håndtere de forskellige udfordringer, vi møder på vores vej. Men engang imellem bliver vi ofre for den måde, vi har set vores forældre eller nærmeste voksenpersoner håndtere vigtige livsbegivenheder på.

Det kan være måden hvorpå dine forældre løste konflikter, hjemmets indbyrdes relationer, dine forældres måde at udvise kærlighed til jer børn og hinanden, hvordan I kommunikerede i hjemmet, hvad du skulle gøre og sige for at få indflydelse, opmærksom, kærlighed, accept, omsorg osv.

Din sociale arv er et produkt af alle disse oplevelser og er grundlaget for de tanke- og handlemønstre, du nu oplever som voksen – både de positive og de negative – og er ofte årsagen til, at ’tingene kører i ring’ og du bliver ved med at havne i vanskelige relationer eller situationer.

Den negative sociale arv kan også dannes gennem kulturen og det miljø, du vokser op i.

 

Du skal bryde med dine negative arv og mønstre, for at blive et styrket, harmonisk og autentisk menneske.

Hvis du vil skabe vedvarende forandringer i livet, og den måde du håndterer udfordringer på, er det nødvendigt du finder ind til roden af dine udfordringer. Roden – eller din sociale arv – giver sig ofte til udtryk i mønstre. Der kan eksempelvis vise sig et mønster i kærligheden/forelskelsen, dine relationer, dine tanker, eller din måde at håndtere forskellige situationer i livet. Fælles for dine mønstre er, at de gang på gang lader dig havne i samme fastlåste situation og dermed har en negativ påvirkning på dit liv og psykiske velbefindende.

Det kan ofte være meget svært selv at få øje på, præcis hvilke påvirkninger fra barndommen der har fatal betydning for dig i dit voksenliv. Du har jo levet med din sociale arv på en måde, så den udgør normalen og udgangspunktet for resten af dit liv. Nogle mønstre er nemme at få øje på, men meget ofte er der tale om mindre synlige mønstre, som dog stadig kan have omfattende indflydelse på dit liv langt ind i voksenlivet.

Et eksempel herpå er den indre usikkerhed, som rigtig mange mennesker føler, ofte uden selv at være bevidst om det. Hvis dine forældre ofte kritiserede dig, for at få dig til at gøre som de bad dig om. Eller du ikke blev anerkendt for det menneske du var, men kun for den dine forældre gerne ville have dig til at være. Hvis du aldrig fik ros, omsorg eller kærlighed. Er der stor risiko for, at de oplevelser udvikler sig som indre usikkerhed senere i livet. Du vil deraf udvikle en angst for ikke at gøre tingene godt nok, undskylde dine handlinger, tvivle på dig selv i afgørende situationer og forsøge at leve op til andres og egne forventninger. Måske endda udvikle et negativt tankemønster, hvor du skælder dig selv ud ovenikøbet.

Din usikkerhed, som bunder i et mønster fra din sociale arv, forhindrer dig i at hvile i dig selv, stole på dig selv og egne evner og det påvirker din relation til andre mennesker. Den indre usikkerhed kan være mere eller mindre udpræget og styre dit liv i mere eller mindre grad. Men tænk sig hvilket potentiale du kunne udfolde, hvis du slap helt af med den. Det kan du, hvis du rydder op i dine sociale arv og mønstre.

På min blog kan du læse mange flere eksempler og cases på negativ social arv og hvordan, den kan have indflydelse på dit voksenliv.

Negativ social arv og mønstre er noget vi alle sammen bærer med os. Det handler ikke specifikt om social status, køn, alder eller oprindelse. Fælles for os alle sammen er dog, at vi gennem hele livet kan arbejde med at slippe fri af de arv, som fastholder os i negative mønstre og som gør livet svært for os. Når du én gang har ryddet op i dine mønstre og blokeringer, vil du længere ikke møde tilsvarende udfordring i livet.

Gennem hele mit liv har jeg studeret mennesker, arketyper og årsagerne til vi agerer som vi gør. Interessen bunder i en høj-sensitivitet overfor mennesker, som jeg blev bevidst om meget tidligt i livet. Jeg kan så at sige hurtigt spore mig ind på og fornemme blokeringer og personlige udfordringer og forstå baggrunden for, hvorfor mennesker handler, tænker og føler, som de gør. Det er disse evner, sammen med en drevet lyst, ihærdighed, egne oplevelser i livet og en erhvervsuddannelse indenfor ledelse, som er min baggrund for at praktisere klientsamtaler i Aarhus og København, være mentaltræner for elitesportsfolk, coache erhvervsledere og medarbejdere og holde foredrag rundt om i landet.

Fælles for mit arbejde er, at jeg hjælper mine klienter til øget selvindsigt i de blokeringer og vildfarelser vedkommende ligger under for, som bunder i de negative sociale arv og mønstre og som er baggrund for den indre konflikt mellem sjæl, intellekt og ’dit sande jeg’, som mange oplever.    

Jeg bidrager med andre ord med at sætte ord på det, der gør livet svært og hjælper dig med at frigøre dit fulde potentiale.

Fik du læst

Hvorfor er det så svært at opnå sammenhængskraft?

Hvorfor er det så svært at opnå sammenhængskraft?   Det er vældigt populært at tale om sammenhængskraft. Den usynlige kraft, som binder alting sammen i virksomheden og, i fællesskabets navn, hæver samhørigheden til nye højder til glæde og gavn for ansatte,...

Jeg arvede pleasergenet fra min mor

Har du svært ved at sige fra? Vil du gerne tilpasse dig og forsøge at gøre alle tilfredse? Holder du dig tilbage fra at sige din mening? Lader du altid andre komme først? Undertrykker du dine følelser, fordi du mener, de ikke er vigtige? Eller fordi du mener, du...

Det bedste kompliment en leder kan få, er at være autentisk!

En autentisk leder har indgående kendskab til sig selv, sine værdier og sine tanke- og handlemønstre. En autentisk leder er bekendt med hvilken indflydelse vedkommende har på sine omgivelser og kan agere fordomsfrit i enhver situation. En autentisk leder udviser...

Kevin Heumann

ÅRHUS:

Olof Palmes Allé 31a, 6.2
8200 Aarhus N

KØBENHAVN:

Store Kongensgade 65a
1264 København K

Tlf. 5195 8980
info@arketype.nu

Cvr. 20374047

Nyhedsbrev

Betingelser

Handelsbetingelser