Gestaltterapi

Gestaltterapi er en kreativ samtalemetode, som inspirerer til selvindsigt, selvudvikling og øget livskvalitet.

 

Terapiformen tager udgangspunkt i det hele menneske. Altså i individets tanker, følelser, handlinger og samspillet med andre. Gestaltterapeutiske samtaler handler om, at du får indblik i hvilke konsekvenser din fortid har i din nutid, med henblik på at kunne skabe forandringer i din fremtid.

Grundideen er, at vi alle er ansvarlige for vores egne valg og handlinger – selvfølgelig inden for de rammer, omverdenen opstiller for dig. Gennem samtaleterapien søger jeg, i samspil med dig, at bevidstgøre dine følelser, tanker, handlinger og valg. Og at finde ind til baggrunden for, hvorfor du handler og agerer som du gør, eller undlader at gøre, i forskellige situationer.

Udgangspunktet er, at vi i fællesskab finder ind til baggrunden og årsagen til det der blokerer eller skaber uhensigtsmæssige handlemønstre. Det der forhindrer dig i at leve dit fulde potentiale som dig selv. Vi undersøger hvornår og hvordan mønstret eller blokeringen er opstået i dit liv, og jeg hjælper dig til at give slip på de oplevelser, som er baggrunden for og årsagen til, at livet kan være svært at leve.

I Gestaltterapien er relationen mellem klient og behandler af afgørende betydning. Jeg lægger meget vægt på, at du føler dig godt tilpas, er tryg i samtalesituationen og at du har tillid til mig som behandler. Dialog er det primære værktøj til indsigt og refleksion. Desuden benytter jeg forskellige gestaltterapeutiske øvelser undervejs.

Jeg taler ikke nogen efter munden

Hos mig får du ren besked. Jeg formidler budskaberne på en klar, direkte og omsorgsfuld måde, som bidrager med indsigt og forståelse for din situation. Efter en samtalesession hos mig, vil du kunne se sammenhængen og forstå, hvilke negative sociale arv og mønstre der spænder ben for dig i dit voksenliv. Du vil forstå, hvorfor du handler og agerer som du gør i særlige situationer, hvorfor du tiltrækker bestemte typer kærlighedspartnere, eller hvorfor du bøvler med bestemte udfordringer i livet.

Først når du forstår baggrunden for din fastlåste situation, kan du begynde at ændre på dine mønstre og blokeringer. Jeg hjælper og støtter dig i processen og bidrager til, at du hele tiden rykker dig i den rigtige retning.

Samtalerne foregår i en tryg, tillidsfuld og yderst professionel atmosfære. Arketype.nu tilbyder forløb for både privatpersoner, virksomheder og elitesportsfolk.

Fik du læst

Jeg arvede pleasergenet fra min mor

Har du svært ved at sige fra? Vil du gerne tilpasse dig og forsøge at gøre alle tilfredse? Holder du dig tilbage fra at sige din mening? Lader du altid andre komme først? Undertrykker du dine følelser, fordi du mener, de ikke er vigtige? Eller fordi du mener, du...

Det bedste kompliment en leder kan få, er at være autentisk!

En autentisk leder har indgående kendskab til sig selv, sine værdier og sine tanke- og handlemønstre. En autentisk leder er bekendt med hvilken indflydelse vedkommende har på sine omgivelser og kan agere fordomsfrit i enhver situation. En autentisk leder udviser...

Bæredygtig, holistisk & autentisk ledelse

Tag vare på dine medarbejdere og de vil tage vare på din virksomhed!

Det nye arbejdsmarked kalder på ledere som, gennem en dyb personlig indsigt
og forankring i sig selv, tør gå forrest, sætte grænser og lede sine medarbejdere
med autenticitet, nærvær og medfølelse. I denne bog fortæller jeg
- gennem cases, illustrationer og let forståelige forklaringer - hvorfor det er
vigtigt at tage udgangspunkt i den negative sociale arv, hvis man vil skabe
intelligente og vedblivende forandringer i mennesker

Bæredygtig, holistisk og autentisk ledelse

Kevin Heumann

ÅRHUS:

Olof Palmes Allé 31a, 6.2
8200 Aarhus N

KØBENHAVN:

Store Kongensgade 65a
1264 København K

Tlf. 5195 8980
info@arketype.nu

Cvr. 20374047

Nyhedsbrev

Betingelser

Handelsbetingelser

WordPress Video Lightbox