Forløb – Muligheder

Målet for alle forløb er at bidrage med at styrke ledelsen, med henblik på en positiv afsmittende effekt på resten af virksomheden – samarbejdet, sammenhængskraften, trivslen, arbejdsmiljøet og kulturen.

Arketype.nu tilbyder forskellig forløb målrettet virksomheder. Missionen er at skabe bæredygtige, holistiske og autentiske ledere, som kan bære sig selv og sine medarbejdere sikkert gennem arbejdslivets omskiftelighed og udfordringer. Med afsæt i den negative sociale arv, arbejder vi med at frigøre de dybe personlige potentialer, som findes i ethvert menneske og som, når de er forløst, efterlader mennesket med overskud, overblik, ro og balance.  

Den mest effektive måde at skabe hurtige resultater, er ved at arbejde direkte med virksomhedens øverste ledelseslag. Organisationen afspejler ledelsen. Ved at arbejde direkte med topledelsen, får virksomheden størst muligt udbytte af forløbet.

Et forløb strækker sig typisk over 6 til 12 måneder og er en kombination af individuelle samtaler, foredrag og workshops. Forløbet kan udvides til også at involvere medarbejderne og særlige nøglepersoner (eksempelvis et foredrag om negativ social arv for hele organisationen og individuelle samtaler med udvalgte medarbejdere).

Hvert forløb skræddersyes efter virksomhedens individuelle behov og ønsker, og starter altid med en klar forventningsafstemning.

 

1:1 samtaler med ledere/direktører/chefer –frigør potentialerne ved at stille skarpt på de negative sociale arv og rydde op i blokeringer og mønstre. Gennem dyb selvindsigt sætter vi ord på og frigør de uhensigtsmæssige tanke-, føle- og handlemønstre.

Efter forløbet vil du have opnået en dyb selvindsigt, som vil gøre dig i stand til at ændre dine uhensigtsmæssige mønstre. Samtidig vil du blive i stand til at genkende og handle anderledes på andre menneskers uhensigtsmæssige adfærd.

 

1:1 samtaler med medarbejdere -Stress, angst, depression, uhensigtsmæssig adfærd eller udfordringer med samarbejdet. Invester i dine medarbejdere, før det ender med en sygemelding, samarbejdsvanskeligheder eller opsigelse.

Samtaleforløbet vil hjælpe den enkelte medarbejder til større indre ro og balance.

 

Foredrag – Hvad er positiv social arv og negativ social arv? Hvordan påvirker den samarbejdet på en arbejdsplads? Og hvordan gør man sig fri af uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer, som skyldes den negative sociale arv.

Formålet med foredraget er at bidrage med en fælles forståelse og referenceramme for arbejdet med den negative sociale arv. Bevidsthed skaber indsigt og gør det muligt at tale samme sprog om de ønskede forandringer i organisationen eller teamet.

 

Workshop – Baseret på dialog og øvelser. Teamet arbejder med øvelser, som styrker forståelsen af hinanden og samarbejdet i gruppen. Vi italesætter gruppens dynamikker ud fra viden om den negative sociale arv og arbejder i fællesskab med at forløse det kollektive potentiale.

 

Oplæg for bestyrelsen – Som en del af forløbet, tilbyder jeg gerne at præsenterer forløbet omkring arbejdet med den negative sociale arv for bestyrelsen, herunder hvilke gevinster og positive forandringer forløbet bibringer organisationen.

 

Kontakt Arketype.nu for yderligere information om priser og forløb.

Fik du læst

Hvorfor er det så svært at opnå sammenhængskraft?

Hvorfor er det så svært at opnå sammenhængskraft?   Det er vældigt populært at tale om sammenhængskraft. Den usynlige kraft, som binder alting sammen i virksomheden og, i fællesskabets navn, hæver samhørigheden til nye højder til glæde og gavn for ansatte,...

Jeg arvede pleasergenet fra min mor

Har du svært ved at sige fra? Vil du gerne tilpasse dig og forsøge at gøre alle tilfredse? Holder du dig tilbage fra at sige din mening? Lader du altid andre komme først? Undertrykker du dine følelser, fordi du mener, de ikke er vigtige? Eller fordi du mener, du...

Det bedste kompliment en leder kan få, er at være autentisk!

En autentisk leder har indgående kendskab til sig selv, sine værdier og sine tanke- og handlemønstre. En autentisk leder er bekendt med hvilken indflydelse vedkommende har på sine omgivelser og kan agere fordomsfrit i enhver situation. En autentisk leder udviser...

Kevin Heumann

ÅRHUS:

Olof Palmes Allé 31a, 6.2
8200 Aarhus N

KØBENHAVN:

Store Kongensgade 65a
1264 København K

Tlf. 5195 8980
info@arketype.nu

Cvr. 20374047

Nyhedsbrev

Betingelser

Handelsbetingelser