Det bedste kompliment en leder kan få, er at være autentisk!

En autentisk leder har indgående kendskab til sig selv, sine værdier og sine tanke- og handlemønstre. En autentisk leder er bekendt med hvilken indflydelse vedkommende har på sine omgivelser og kan agere fordomsfrit i enhver situation. En autentisk leder udviser naturlig empati, forståelse og medfølelse for sine medarbejdere og medmennesker. En autentisk leder er bekendt med sine personlige og faglige styrker og begrænsninger, og arbejder målrettet på at forløse sit fulde potentiale som menneske.

Mange ledere er styret af angsten for ikke at være god nok, ikke præstere tilfredsstillende eller ikke kunne leve op til egne eller andres forventninger. Angsten stammer fra den negative sociale arv og giver sig til kende på forskellige måder i hverdagen – gennem stress, søvnløshed, konflikter, kontrol, aggression, samarbejdsvanskeligheder, koncentrationsbesvær, forsvar, apati eller fysiske smerter (eks. hovedpine/migræne eller ryg- og nakkespændinger). Symptomer der tager fokus fra kerneopgaven og efterlader svære vilkår for sammenhængskraften i virksomheden.

Det første skridt på vejen mod at blive en autentisk leder, er at erkende sine begrænsninger og have mod til at arbejde konstruktivt med sin egen personlige udvikling.

 

Den sociale arv i et leder- og medarbejderperspektiv

Din sociale arv, og de mønstre og blokeringer du er blevet tillært gennem livet, har stor indflydelse på hvilken medarbejder, kollega, leder eller direktør du udvikler dig til at blive. Herunder hvordan du tager imod og bearbejder kritik, etablerer relationer, samarbejder, formidler budskaber, håndterer travlhed og indre/ydre krav m.v. Den sociale arv har desuden indflydelse på de præferencer du udvikler, hvilke opgaver og positioner du primært foretrækker i dit arbejdsliv, og hvordan du ser dig selv udfylde disse roller. Det er samtidig din negative sociale arv, der er roden og årsagen til de hindringer og begrænsninger du møder i hverdagen, og som stiller sig i vejen for, at du kan blive en autentisk, holistisk og bæredygtig leder.

Vi lever i en tid hvor stress, depression, angst og psykiske lidelser er mere udbredt end nogensinde før. På arbejdspladsen stilles der større og større krav til den enkelte leders og medarbejders evne til at præstere, være succesfuld, skabe resultater, samarbejde på tværs af persontyper og faggrupper, levere målrettede budskaber, omstille sig og yde indflydelse. I privatsfæren stræber vi efter det perfekte familieliv med materielle goder, spændende oplevelser, et stort netværk og masser af familiært nærvær. Tendensen foreskriver, at vi er fejlfrie, lever det perfekte liv og samtidig markedsfører os på de sociale medier. På den måde lever mange et overfladisk liv, hvor de hele tiden forsøger at følge trit med kulturforskrifterne.

Det kræver dybt kendskab og forankring i sig selv, hvis man skal modstå samfundstendenserne og forblive autentisk og tro mod sig selv.

 

Skab vedblivende forandringer for dig selv og andre

Når en leder eller en medarbejder oplever stress, depression eller angst, skyldes det oftest en belastning af flere parametre i vedkommendes liv og kan sjældent kun tilskrives arbejdspladsen. Ikke desto mindre har arbejdspladsen og ledelsen stor indflydelse på, hvordan både ledere og medarbejdere kommer igennem svære perioder i livet. At skabe indre balance, inden stress, depression eller angst udvikler sig og overtager livet, er den bedste og mest holdbare investering for både dig og din virksomhed.

Gennem arbejdet med din negative sociale arv på det dybdepsykologiske niveau, skaber du ikke blot mærkbare og vedblivende forandringer for dig selv, men også alle omkring dig. Du udvikler dig ikke alene som menneske og leder, men bliver også i stand til at gennemskue og spotte dine medarbejderes udfordringer, før det går galt og ender med en sygemelding eller opsigelse. Medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv. Det kræver god, autentisk, bæredygtig og holistisk ledelse at holde dem motiveret til at præstere optimalt.

 

Autentisk, bæredygtig og holistisk ledelse er fremtiden!

I arketype.nu arbejder vi med ledelsesudvikling på et dybere niveau. Hvis du vil skabe vedvarende personlige forandringer, skal du finde ind til roden og årsagen til det, der begrænser dig i hverdagen og afholder dig fra at udleve dit fulde potentiale. Derfor tager vi udgangspunkt i din negative sociale arv og arbejder målrettet med at opløse de mønstre og blokeringer, du allerede som barn har dannet – læs mere om den sociale arv på hjemmesiden.

Et forløb strækker sig typisk over 6 til 12 måneder og består af individuelle samtaler. Forløbet kan udvides til også at involvere medarbejdere og særlige nøglepersoner og som en kombination af samtaler, foredrag og workshops. (eksempelvis et foredrag om negativ social arv for hele organisationen).

Hvert forløb skræddersyes efter virksomhedens individuelle behov og ønsker, og starter altid med en klar forventningsafstemning.

I bogen ’Bæredygtig, holistisk og autentisk ledelse’, fortæller jeg – gennem let forståelige forklaringer, cases, og modeller – mere om hvordan du kan styrke dit personlige lederskab ved at arbejde med din negative sociale arv. Bogen kan købes på min hjemmeside. Du kan også få bogen gratis. Hvis du afsætter en halv time til et kaffemøde og en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig og ledelsen i din virksomhed med at styrke jeres forretning gennem arbejdet med den negative sociale arv.

Kevin Heumann

 

 

 

 

En del af Arketype.nu

Aarhus – København

Mail: info@arketype.nu – Tel: +45 51958980

Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag besked når vi lægger nyt indhold online.

Tak for din tilmelding!