• a1
  • a3
  • A5
  • a4

Bryd dine mønstre og kom i balance

Jeg har specialiseret mig i sammenhængen mellem psykisk velbefindende og den sociale arv
og i, hvordan du kan bryde de negative mønstre, som du har arvet fra dine forældre og/eller
de adfærdsmønstre, som stammer fra påvirkninger fra venner, kultur og samfund.
Jeg har specialiseret mig i at skabe balance i de negative sindstilstande, vi kan have,
sætter ord på de blokeringer, du har og hjælper dig med at få
fat i roden til dine udfordringer, så de ikke vender tilbage..

Hvad hjælper jeg med:

Sætter ord på dine negative reaktionsmønstre / sociale arv,
Samtale terapi / mental coaching,
Fjerne negative blokeringer,
Mental coaching elitesportsfolk,
Udvikling af medarbejdere & ledelsen i virksomheder,
Bedre arbejdsmiljø,
Arbejdsglæde og kommunikation,
Foredrag.

Dit liv styres af dine arv og negative mønstre

Hos Arketype arbejder jeg ud fra den klare overbevisning om, at sundhed og lykke kommer, når vi er i harmoni/balance med vores indre. Særlig sensitivitet (HSP), ADHD, OCD, hovedpine/migræne, muskelspændinger, depression, frygt/angst, stress, dårligt selvværd, barnløshed/fertilitetsproblemer, er blot nogle af eksemplerne på, hvad følelsesmæssig ubalance kan forårsage. Alt sammen er symptomer som opstår på baggrund af et levet liv med uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Mønstrene stammer bl.a. fra vores forældre og kaldes i denne sammenhæng for den sociale arv. Hermed skal forstås langt mere end at komme fra et hjem med ringe kår, misbrug mv., men ganske forsimplet skal det forstås som værende et udtryk for, at vi alle i et vist omfang, uundgåeligt har arvet og viderefører nogle af vores forældres karaktertræk. Nogle af disse kan være gavnlige for os, mens andre spænder ben for vores lykke og/eller sundhed. Det samme gælder kulturmæssige og samfundsmæssige overbevisninger samt påvirkninger fra venner og øvrig familie som vi ubevidst efterlever, men som i virkeligheden er i uoverensstemmelse med vores indre gps.

Det kan imidlertid være svært at få øje på hvilke af vores adfærdsmønstre der forårsager blokeringer og som er den grundlæggende årsag til, at aspekter af dit liv ikke er som du ønsker. Jeg sætter ord på det der blokerer herfor og tager fat i roden til de udfordringer du står overfor.

 


  
 Vil du have sat ord på dine? - Telefon: 51 95 89 80 - Aarhus - København K