• a1
  • a3
  • A5
  • a4

Bryd dine mønstre og kom i balance

Jeg har specialiseret mig i sammenhængen mellem psykisk velbefindende og den sociale arv
og i, hvordan du kan bryde de negative mønstre, som du har arvet fra dine forældre og/eller
de adfærdsmønstre, som stammer fra påvirkninger fra venner, kultur og samfund.
Jeg har specialiseret mig i at skabe balance i de negative sindstilstande, vi kan have,
sætter ord på de blokeringer, du har og hjælper dig med at få
fat i roden til dine udfordringer, så de ikke vender tilbage..

Hvad hjælper jeg med:

Sætter ord på dine negative reaktionsmønstre / sociale arv,
Samtale terapi / mental coaching,
Fjerne negative blokeringer,
Mental coaching elitesportsfolk, Clairvoyant medie,
Udvikling af medarbejdere & ledelsen i virksomheder,
Bedre arbejdsmiljø,
Arbejdsglæde og kommunikation
Foredrag

 Psykisk rådgiver/vejleder, mental træner for elitesportfolk  & erhvervsledere/medarbejdere


Gennem hele sit liv har Kevin Heumann haft et klarsyn og en intuition ud over det sædvanlige. Han er med andre ord et medium.
Siden 2013 har Kevin drevet konsultationen Arketype.nu, hvor han bruger sine evner til at hjælpe mennesker med
at få sat ord på deres blokeringer og negative handlingsmønstre og dermed skabe positive forandringer for hver enkelt klient.
Det gør han blandt andet ved at kombinere sin erfaring og viden ved at tage fat i dét, der er roden til mange personlige problemer i hverdagen,
samlivet og familielivet: Vores sociale arv, der betyder så meget for, hvordan vi agerer som individer.
Men Kevin slipper ikke sine klienter, efter han har hjulpet dem til ny selvindsigt og personlige aha-oplevelser.
I sine samtaler hjælper han også sine klienter med at få ryddet op i deres blokeringer og hjælper dem til at se
nye handlingsmuligheder og løsninger.


Kevin sætter en ære i at være mere end en fødselshjælper for sine klienters positive forandring. I sine samtaler følger han løbende op på,
hvor i forandringsprocessen, klienterne er – og hvad det næste skridt i deres personlige udvikling bør være.
Kevin trækker både på sin intuition og sin naturlige spiritualitet, men også på sin erhvervs- og ledererfaring fra en erhvervskarriere
som selvstændig i både Danmark og Norge.


Udvikling af ledere og medarbejdere er derfor også et af Kevins kompetencefelter, ligesom han har stor erfaring med
mentaltræning og coaching af elitesportsfolk. Gennem årene har Kevin hjulpet mange mennesker med at fjerne de blokeringer,
der følger af usikkerhed og angst eller af at være et særligt sensitivt menneske (HSP – highly sensitive person).

Blokeringerne kan give sig udslag i uheldige mønstre som for eksempel tiltrækning af narcissistiske kærlighedspartnere,
eksamensangst, præstationsangst, spiseforstyrrelser, lavt selvværd, ensomhed, stress og depression.
Succeskriteriet er altid, at klienterne får livskvaliteten tilbage i tilværelsen eller balancen tilbage i arbejdslivet.
Metodisk tager Kevins samtaler afsæt i gestaltterapi kombineret med clairvoyance. Men altid med et jordnært udgangspunkt
i den enkelte klients hidtidige liv og oplevelser.

Dit liv styres af dine arv og negative mønstre

Hos Arketype arbejdes der ud fra den klare overbevisning om, at sundhed og lykke kommer, når vi er i harmoni/balance med vores indre. Særlig sensitivitet (HSP), ADHD, OCD, hovedpine/migræne, muskelspændinger, depression, frygt/angst, stress, dårligt selvværd, barnløshed/fertilitetsproblemer, er blot nogle af eksemplerne på, hvad følelsesmæssig ubalance kan forårsage. Alt sammen er symptomer som opstår på baggrund af et levet liv med uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Mønstrene stammer bl.a. fra vores forældre og kaldes i denne sammenhæng for den sociale arv. Hermed skal forstås langt mere end at komme fra et hjem med ringe kår, misbrug mv., men ganske forsimplet skal det forstås som værende et udtryk for, at vi alle i et vist omfang, uundgåeligt har arvet og viderefører nogle af vores forældres karaktertræk. Nogle af disse kan være gavnlige for os, mens andre spænder ben for vores lykke og/eller sundhed. Det samme gælder kulturmæssige og samfundsmæssige overbevisninger samt påvirkninger fra venner og øvrig familie som vi ubevidst efterlever, men som i virkeligheden er i uoverensstemmelse med vores indre gps.

Det kan imidlertid være svært at få øje på hvilke af vores adfærdsmønstre der forårsager blokeringer og som er den grundlæggende årsag til, at aspekter af dit liv ikke er som du ønsker. Jeg sætter ord på det der blokerer herfor og tager fat i roden til de udfordringer du står overfor.

 


Aarhus - København 
 Vil du have sat ord på dine? - Telefon: 51 95 89 80 - mail: info@arketype.nu